Čím se můžeme pochlubit

Mezi naše klienty patří ty nejznámější kulturní instituce u nás. Podívejte se na ty nejúspěšnější spolupráce.

0+

průvodců zlepšujících návštěvnický zážitek

Muzea a galerie

Národní technické muzeum

Hrady a zámky

Hrad Karlštejn

Industriální památky a komplexy

Moravian-Silesian Tourism

Řekli o TourStories

„Bylo pro nás náročné udržovat a spravovat drahé fyzické audio průvodce. TourStories přišli s ideálním, levnějším a hygienickým řešením, které neznamená další průběžnou zátěž a navíc díky nim máme možnost snadných dalších rozšíření v budoucnu.“

PhDr. Pavel Slavko

Kastelán
Vedoucí správy hradu a zámku Český Krumlov

„Pro návštěvníky představuje aplikace možnost, jak se účastnit komentované prohlídky prováděné přímo autorem výstavy, který je nejpovolanější, aby ji prezentoval, a to svým osobitým autentickým způsobem.

Pro naše muzeum je to příležitost, jak nově uchovat a také se podělit o rozsáhlé znalosti našich kurátorů.“

Mgr. Karel Ksandr

Generální ředitel Národního technického muzea

„Kromě vnitřních prohlídek s průvodci jsme přemýšleli, jak předat více i návštěvníkům, kteří se procházejí areálem a kolem hradu. Díky TourStories a našim venkovním trasám se teď mohou lidé dozvědět zajímavé informace, ke kterým dříve neměli přístup, nebo když je hrad zavřený. Velmi oceňujeme autentičnost – prohlídky byly namlouvány přímo našimi průvodci.“

Mgr. Lenka Uedlová

Kastelánka
Vedoucí správy památkového objektu Státní hrad Veveří

Vybrané reference

Národní technické muzeum

Pro klienta jsme připravili autentického průvodce přímo s kurátorem sbírky Arnoštem Nezmeškalem. Návštěvníci tak získali možnost projít si výstavu s tím nejpovolanějším, který se průvodcováním může zabývat spíše výjimečně. Díky této reportážní formě nahrávání se návštěvníci o exponátech dozvěděli řadu dalších zajímavostí od kurátora, který své vyprávění okořenil o neuvěřitelné příběhy skrývající se za některými z exponátů. Monitoring během prvních 8 měsíců vykázal 20 tisíc přehrání. Zároveň jsme výstavu zachovali i po jejím ukončení alespoň v on-line prostředí aplikace a návštěvník si vyprávění o motorkách značky Jawa může poslechnout i dnes.

Hrad Karlštejn

Klientovi jsme nabídku prohlídkových okruhů rozšířili o trasu pro návštěvníky, kteří se rádi o hradu něco dozví, ale o interiérové prohlídky nejeví zájem. Zároveň jsme převedli stávajícího interiérového průvodce v 8 jazykových mutacích z klasických přehrávačů do mobilu. Zahraničním návštěvníkům jsme tak umožnili připojit se k české skupině, aniž by čekali na průvodce ve svém jazyce. Hradu tak odpadla správa o jednoúčelové přehrávače audio průvodců a výrazně se tím zjednodušil systém výpůjček.

Město Olomouc

Klientovi jsme rozšířili nabídku pro návštěvníky o možnost projít si město s využitím poptávaných technologií – s aplikací v mobilním telefonu a to ve třech jazykových mutacích. Průvodce v mobilu je nastaven tak, že si návštěvník může projít Olomouc vlastním tempem bez nutnosti následovat pořadí jednotlivých zastavení. Vysoký počet zastavení (28) tak zároveň pokrývá ty nejvýznamnější atraktivity druhé nejrozsáhlejší památkové rezervace u nás.

Moravian-Silesian Tourism

Pro celý region zastoupený destinační agenturou jsme vytvořili ucelený produkt 11 komentovaných prohlídek v rámci projektu Hravého pohraničí. 10 subjektů je tak v aplikaci nabízeno pod regionální značkou Moravian-Silesian Tourism a značkou jejich klíčového projektu Hravého pohraničí. Nabídka všech subjektů je také vzájemně provázána.

GMHP – Galerie Hl. m. Prahy

Pro galerii jsme pomocí mobilní aplikace TourStories zavedli novou průvodcovskou službu, která na dané pobočce zatím k dispozici nebyla. Průvodce jsme vytvořili společně s kurátorem expozice a poskytli autentické vyprávění o autorovi, jeho díle a životě. Pro návštěvníky jsme tak zachytili příběhy, které by jinak zůstaly skryté. 

Hrad a zámek Český Krumlov

Pro jednu z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších památek v Česku jsme vytvořili mobilního průvodce převodem audií z původních zastaralých přístrojových přehrávačů do aplikace TourStories. Jednalo o 100 audií v každé jazykové mutaci (čeština, angličtina, němčina) vážící se k jednotlivým místnostem hradního muzea či konkrétním exponátům, které jsme zároveň očistili o nadbytečné informace (prostřih). Jak mimo jiné uvedl kastelán hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko: “Bylo pro nás náročné udržovat a spravovat drahé fyzické audio průvodce. TourStories přišli s ideálním, levnějším a hygienickým řešením

Liberecký kraj

Umíme řešit také grantové výzvy různých poskytovatelů. Důkazem toho jsou komentované prohlídky městem Liberec vytvořené z dotace Libereckého kraje. Společně s populárním sochařem Pavlem Karousem (autorem publikace Vetřelci a volavky) jsme vytvořili 4 speciálně tematicky zaměřené trasy po umění ve veřejném prostoru, kde se návštěvníci, ale také místní, seznámí nejen s uměním, které dotváří a kultivuje jejich město, ale také s jeho autory a autorkami. Městu jsme tak vytvořili specificky zaměřené komentované průvodce, odlišující nabídku libereckých průvodcovských služeb od jiných např. krajských měst. Liberec ve své době totiž představoval Mekku sochařů a sochařek.

Poznej domy (ex-Prázdné domy)

Populární neziskové organizaci, která dala dohromady největší databázi zajímavých domů s příběhem v České republice, jsme nabídli další nástroj pro prezentaci takových domů v rámci konkrétních tematicky zaměřených komentovaných procházek a výletů. Přispěli jsme tím výrazně k jejich prezentaci v rámci široké veřejnosti.

Auto licence Jan Sapák - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/#

Moravské zemské muzeum

Druhá největší muzejní instituce u nás se rozhodla pro nabídku nového typu průvodcovských a interaktivních služeb v expozici Etnografie Moravy. Návštěvníci si díky TourStories mohou poslechnout výklad kurátorů k exponátům a jejich příběhy. Díky interaktivní mapě se mohou seznámit s jednotlivými nářečími Moravy.

Hrad Veveří

Hrad Veveří

Klientovi jsme rozšířili prohlídkové okruhy o další 4 nové exteriérové trasy areálem hradu a jeho okolím. Návštěvník si je může projít s místními moravskými průvodci, kteří o hradu vyprávějí autenticky. Zejména ti návštěvníci, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, neabsolvují interiérové prohlídky, si tak mohou poslechnout příběhy o vzniku, rozvoji, degradaci a znovuvzkříšení této národní kulturní památky. Díky informačnímu systému instalovanému v areálu hradu a jeho okolí jich aplikaci využívá přibližně 15 %.

Praha 3

Třetí pražské městské části jsme společně s herci a herečkami žižkovské divadelní scény připravili komentované průvodce o místech a jejich kolikrát až netušených příbězích. Ty jsou pro návštěvníky, ale do značné míry právě i pro místní, doplněny o velké množství 360° fotografií, jejichž pomocí jsme umožnili  vhledy do omezeně přístupných interiérů.

Dolní Vítkovice (DOV)

Pomocí rozšířené reality jsme nejrozsáhlejšímu turisticky využivanému industriálnímu areálu v Česku rozpohybovali již nefuknční zařízení a návštěvníkům umožnili návrat v čase, kdy továrna fungovala.

Další projekty přímo v aplikaci TourStories

na