Využívání mobilních průvodců ze strany návštěvníků je obecně podmíněno jejich kvalitním informováním. Návštěvníkům musíme umět sdělit, že na místě existuje služba mobilních průvodců, ať už se jedná o místo prodeje (pokladna, vstup apod.) nebo samotnou turistickou atraktivitu či kulturní instituci (expozice, exteriér).

Plakáty

Formát A4

Plakát v grafice TourStories

Plakát pro herní kvízovou trasu určený do pokladny muzea. Slouží ke stažení aplikace a odemčení trasy průvodce po zaplacení vstupného do muzea.

Formát A4

Plakát v grafice na míru

Plakát vytvořený pro jednorázovou akci, v tomto případě pro Hradozámeckou noc na Karlštejně.

Fortmát A4

Plakát v grafice TourStories

Plakát je určený zejména na vchod muzea, popř. pro web klienta. Trasa průvodce, vzhledem k dočasnému uzavření muzea, je k dispozici v on-line verzi.

QR štítky pro exteriér i interiér

Automobily - A8
17 x 17 cm

Štítek pro interiér v grafice na míru

Štítky jsou umístěny v expozici Dopravní haly u jednotlivých exponátů.

Areálem hradu Veveří
17 x 17 cm

Štítek pro exteriér v grafice na míru

Štítky jsou umístěny v areálu hradu na již existujících nosičích.

14 x 14 cm

Štítek pro exteriér v grafice na míru

Štítky pro dvě trasy (standard a herní) jsou umístěny na městském mobiliáři.

17 x 17 cm

Štítek pro exteriér v grafice TourStories

Štítky jsou umístěny v exteriéru parku na již existujících nosičích.

17 x 17 cm

Štítek pro exteriér v grafice na míru

Štítky jsou umístěny ve městě a jeho okolí na různých nosičích (zábradlí, plot ap.).

17 x 17 cm

Štítek pro interiér pro interiér v grafice TourStories

Štítek je umístěn vedle hlavního exponátu expozice na stojanu.

Ostatní výstupy různých velikostí

12 x 6 cm

Štítek do interiéru

Štítky v grafickém layoutu klienta byly umístěny u jednotlivých exponátů.

8,3 x 3,3 cm

Štítek do interiéru

Štítky v grafickém layoutu klienta a již existujících štítků byly umístěny u jednotlivých exponátů. Pozn.: vzhledem k faktu, že trasa je placená, číselný a QR kód byly změny.

15,5 x 5,2 cm

Vstupenka

Vstupenka připravená na míru dle grafického manuálu klienta. Příslušný QR štítek pro otevření trasy průvodce je k dispozici na těchto vstupenkách.

DL letáky

9,8 x 21 cm

DL leták na míru

DL letáček v grafickém layoutu klienta v anglické jazykové mutaci určený zejména pro místní informační centrum.

9,8 x 21 cm

DL leták na míru

DL letáček v grafickém layoutu klienta umístěný ve vstupní hale a na pokladně.

9,8 x 21 cm

DL leták na míru

DL letáček v grafickém layoutu klienta umístěný na pokladně při vstupu a určený pro další distribuci.

9,8 x 21 cm

DL leták v grafice TourStories

Dvojjazyčný DL leták v grafice TourStories určený pro místní informační centrum.